More info coming soon . . .

KAYAGUM (GAYAGEUM) — Korean 12 silk stringed zither

CHANGGU (CHANGGO/JANGGU/JANGGO) — Korean hourglass drum

ZHENG (GUZHENG) — Chinese 21 stringed zither

KOTO — Japanese 13 stringed zither